Lisäävän valmistuksen osaamista kehitetään korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä (MMAM Kick-off)

Potkuri, Ground-floor, A-Wing ICT-City 3.6.2019 8:30

Ainetta lisäävä valmistus on kasvava ja kehittyvä tuotantotapa. Turun AMK kehittää lisäävän valmistuksen osaamista muodostamalla alan osaamiskeskus -verkoston yhteistyössä yliopistojen ja yritysten kanssa.

Ainetta lisäävä valmistus (additive manufacturing=AM) on osa digitalisaation megatrendiä. Käytännössä puhutaan 3D-tulostuksesta. Tuotantotapa pienentää materiaalihukkaa sekä mahdollistaa pienet koesarjat, asiakkaan yksilöityjen tarpeiden huomioimisen  ja kappaleiden valmistuksen suoraan 3D-mallista.

Hiljattain Turun AMK sai lisäävän valmistuksen osaamiskeskukseen vajaan miljoonan euron rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen aloituskokous pidettiin Turussa 3.6.2019.

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä

Apulaisrehtori Juhani Soini totesi lisäävän valmistuksen osaamiskeskus -hankkeen olevan osa muuta tekniikan alan panostusta. Tekniikan TKI-infran kehittämiseen on saatu investointitukea ja lisäksi on lisätty tekniikan alan aloituspaikkoja.

Lisäävän valmistuksen osaamiskeskus on verkostoitumis-, investointi- ja demonstraatiohanke, joka on Soinin mukaan alkusysäys  laajemmille lisäävän valmistustekniikan kehittämishankkeille.      

Aloituskokouksessa hahmoteltiin hankkeen teemoja ja tavoitteita. Tutkimuskohteita ovat mm. alhaisen lämpötilan 3D-tulostus ja erilaisten komposiittien käyttö hammasteknisissä kohteissa.

Lisäävän valmistuksen osaamiskeskus -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Turun yliopisto hammaslääketieteen laitos, Åbo Akademin farmasian teknologian tutkimuslaboratorio, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä alan yrityksiä.